TEENUSED

Ettevõttest

OM Juhtimislahendused on noor arenev ettevõte, mille eesmärk on välise osapoole ja usaldusväärse partnerina toetada nii alles alustavate kui uut hingamist vajavate ettevõtete arengut.

Pakume terviklahendusi alates organisatsiooni hetkeolukorra kaardistamisest kuni konkreetsete juhtimislahenduste ja vajalike koolituste ning nende ellurakendamiseni välja.

Meie tegevused

Organisatsiooni/ettevõtte visiooni, missiooni, väärtuste, strateegia, taktika, positsioneeringu, „hääle“ ning vastavalt nendele eestvedamissüsteemi väljatöötamine.

Eelpool toodud tervikute rakendamine ettevõtte igapäevarutiinidesse ning väärtuspõhise-inimkeskse juhtimise arendamine organisatsioonis, seda läbi vastavate hindamissüsteemide ja mõõdikute väljatöötamise, tulemustepõhiselt vajalike valdkondade ja omaduste arendamise nii inimestes kui protsessides.

Kuidas me seda teeme?

Organisatsiooni/ettevõtte, allstruktuuride ja nende liidrite analüüs 360˚, 720˚ formaadis ning vastavalt saadud tulemustele ennetavate ja korrigeerivate arenguprogrammide koostamine.

Rahuloluuuringute läbiviimine eestvedamise ja tootmisprotsessi kohta, hindamis- ja arendussüsteemide väljatöötamine.

Valdkonna- ja ametikohapõhiste isikuomaduste väljaselgitamine, nende arendamine ja hindamine.

Ametikohapõhise täiendusõppeplaani koostamine, koolitusmõju hindamine.

Siseauditi ja kvaliteedikontrolli läbiviimine.

Koolitused eestvedamisprotseduuride ja otsustusprotsessi kohta.

Koolitusteemad

Kursuste/koolituste teemad kujundatakse välja vastavalt kliendi soovidele