Eestvedamine tulevikkuvaatava mõtteviisiga.

Täna tahaks rääkida sellisest asjast nagu seda on eestvedamine mille fookuses on pikaaegne-tulevikkuvaatav-mõtteviis.

Ja eelkõige sellepärast, et kui me soovime luua loomingulist keskkonda, kus visioonidel oleks ruumi lennata ja ideed saaksid viljaka pinnase kasvamiseks, siis ei saa raisata aega ja energiat bürokraatiale ning halli argipäeva tühjale-tähjale. Pahatihiti seob argipäeva elluviimine meid endasse ja võtab aja ära meie pikaaegsetelt eesmärkidelt.

Seetõttu ma soovitan ja julgustan Liidreid igal tasandil igapäevaselt küsima, nii endalt kui meeskonnalt, kuidas antud tegevused aitavad mind/ettevõtet pikaaegses arengus.

Järgides seda põhimõtet eestvedamises jõuame me väga erineva reaalsuseni ja ka igapäevased prioriteedid muutuvad ning tekkib side visiooni, pikaaegsete-eesmärkide, ideede ja argipäevategevuste vahel, selleks lisajõupingutusi tegemata.

Kommenteeri