Kuidas kasvatada liidreid?

Kas kasvatada meeskonda kui liidreid või olla liider meeskonnale? Kindlasti on vastuseid mitmeid, sõltuvalt olukorrast ja arengufaasist, kus ettevõte parasjagu viibib või läbimas on, kuid nii inimese kui ka organisatsiooni/ettevõtte tervikliku arengu seisukohalt on ainult üks õige vastus ja see on kasvatada meeskonda kui liidreid.

Liider võiks endalt küsida, kas ta soovib tublit meeskonda, kes teeb täpselt nii nagu öeldakse või soovib ta meeskonda, kes oleks loov, energiline, proaktiivne, tuleks ise välja uute ideede ja lahendustega. Liidri roll siin seisnebki sellise keskkonna loomises, milles uued ideed ja lahendused saaksid ellu tärgata, nö luua viljakas kasvupinnas. Ülejäänu eest hoolitseb liidritest koosnev meeskond.

Kommenteeri