Liidrite ja juhtide mõju ettevõttele

Järgmine mõte on suunatud eelkõige liidritele ja juhtidele sõltumata positsioonist, kuna nende mõju ettevõttes-organisatsioonis on tavaliselt suurem meeskonnale kui üksikute meeskonnaliikmete oma. Tervikuna võiksid ja isegi peaksid sellest juhinduma aga kõik meeskonnaliikmed, sest igal inimesel on ettevõttele mõju. Kuna tulemus sõltub aga kogu meeskonnast, mitte ainult juhtkonnast, siis peab liider/juht endale teadvustama, milline mõju tal ettevõttele/organisatsioonile tervikuna on.

Kui liidri või juhi juhtivaks mõtteviisiks on „kui palju ma ühe või teise tehinguga raha saan teenida“ või „kulusid kokku hoida“, siis tuleb teadvustada, et kogu aeg ja energia, mis on mõeldud raha või kulude kokkuhoiu peale on ära inimestelt, ideedelt, eestvedamiselt, kommunikatsioonilt, tootearenduselt… ja tervikuna arengult.

Näiteks kui ma panen 50% ajast ja mõtteenergiast raha ja kulude peale, siis jääb mul ainult 50% kõigeks muuks. Kuna liidrid ja juhid on pidevalt meeskonna tähelepanukeskmes, siis ei tasu arvata, et üldine mõtteviis meeskonnas paljuski erineb juhtkonna omast. Isegi kui erineb, siis ilmselt selles keskkonnas see mõjule ei pääse. Pidevalt raha peale mõeldes jääb juht seest tühjaks, liidrist me nagunii enam rääkida ei saa, kuna liidriks olemisega käib kaasas pidev nii isiklik areng kui ka meeskonna arendamine.

Kui ei toimu isiklikku/meeskonna arengut, ei saa ka organisatsioon/ettevõte areneda. Seejuures tuleb silmas pidada, et kui areng peatub, tähendab see sisuliselt tagasiminekut, sest konkurendid ja teadlikum osa meeskonnast arenevad. Juht võib kaotada oma positsiooni ja ettevõte jääb arengus maha ning võib üsna kindlalt väita, et see head ei tähenda.

Kui on soov tagada organisatsioonile või ettevõttele jätkusuutlik areng tuleb tegevusi ja protsesse mõtestada organisatsiooni pikaaegse arengu perspektiivis, mitte “mis mulle täna meeldib/ei meeldi“, „nii on mugavam ja lihtsam“, „see on tuttav ja turvaline“, „sellega saan ma hakkama“, „selle tehingu pealt saame me niipalju teenida“.

Liider või juht võivad delegeerida ülesandeid kuid mitte vastutust, seetõttu liidrid, arenege ja arendage meeskonda! Seejuures arendage meeskonda kui liidreid, mitte kui järgijaid. Ka kõige väiksema panuse andja võib olla oma funktsioonis kas „liider“, „järgija“ või „ohver“, aga see kellena ta ennast tunneb, on paljuski liidri/juhi teha.

Kommenteeri